Návrat na úvodnú stránku úvodná stránka    Poslať e-mail e-mail

História spoločnosti

Firma REMO s.r.o. Handlová bola založená v roku 1993 dvoma organizáciami, a to KUPA s. r. o. Bojnice a SNIK a. s. Prievidza. Hlavný dôvod bol rozšírenie ich činnosti. Kapitálovo sa na novej firme podieľali rovnakým dielom.

Právna forma spoločnosti je dodnes – spoločnosť s ručením obmedzeným. SNIK zabezpečil pre REMO do prenájmu výrobné priestory, výrobné prostriedky aj odbyt.

Spoločnosť do roku 2016 vlastnili Moravskoslezské drátovny a.s. a Ing. Melišík Milan rovným dielom.

Firma REMO sa do konca roku 2015 rozšírila, kúpila výrobné priestory, pozemky, stroje aj sklady a kancelárske priestory v ktorých sídli dodnes.

Od roku 2016 pôvodný majitelia predali spoločnosť novým majiteľom, ktorý ju vlastnia rovným dielom: Ing. Kriváň Slavomír a Mikula Ondrej. Spoločnosť momentálne ďalej pokračuje vo svojom pôvodnom výrobnom programe.